Trygort nad Mamrami

Misja

Jesteśmy po to, by budować prawdziwą wspólnotę lokalną mieszkańców wsi Trygort.

Wspólnotę otwartą na szeroko pojętą współpracy z regionem Mamr.

Mamy poczucie dumy i radości z miejsca, w którym mieszkamy, dlatego chcemy o nie dbać i rozwijać.

Budujemy prawdziwe relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu, pomocy sąsiedzkiej, dbaniu szczególnie o dzieci, młodzież seniorów.

Uwielbiamy wszelkie czyny społeczne i nieustannie upiększa my nasz kawałek Ziemi.

Czerpiemy ogromną radość wprowadzając i rozwijając kulturę na wsi.

Dążymy do wzrostu świadomości obywatelskiej, by skuteczniej rozwijać wspólnotę lokalną.