Trygort nad Mamrami

Warsztaty „Pomaluj mój świat”

Galeria

Warsztaty „Pomaluj mój świat”

Warsztaty plastyczne „Pomaluj mój świat” zrealizowaliśmy w czterech lokalizacjach: w Trygorcie, Sztynorcie, Stręgielku i w Budrach. Projekt został dofinasowany przez Powiat Węgorzewski.