Trygort nad Mamrami

Historia

Historia naszego stowarzyszenia zaczyna się w 2015 r. Wszystko wzięło się z chęci wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej wsi Trygort. Będąc sołectwem nie mieliśmy wielkich możliwości na pozyskiwanie środków zewnętrznych a fundusz solecki i praca społeczna okazały się niewystarczające na ogromną potrzebę rozwoju, którą czuliśmy. 24 października 2015 r. zebranie założycielskie powołało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort.

Byliśmy ogromnie zdeterminowani, ale też „zieloni” w kwestii funkcjonowania organizacji społecznych. Na szczęście zostaliśmy objęci opieką Centrum Animacji Społecznej w Węgorzewie prowadzonego przez LGD9, które pomogło nam przejść przez procedury rejestracji i zaoferowało szereg szkoleń
przygotowujących do prowadzenia sformalizowanej działalności społecznej. Pierwszy napisany projekt o dofinansowania został odrzucony, ale nie podcięło nam to skrzydeł. Dziś rozkładamy je szeroko, realizując nie tylko projekty dotacyjne i granty, ale także zajmując się działalnością odpłatną oraz różnymi działaniami fundraisingowymi.

Ewaluował też zakres i zasięg naszej działalności. Dziś nie ograniczamy swych pomysłów i projektów tylko do mieszkańców sołectwa Trygort. Przyświeca nam idea współpracy z różnymi lokalnymi organizacjami społecznymi a nasze działania mają zasięg regionalny. Stąd też decyzja o zmianie nazwy stowarzyszenia. „Trygort nad Mamrami” – dziś jest to nazwa projektowa, ale już wkrótce również formalna.