Trygort nad Mamrami

Nasze działania

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – cotygodniowe zajęcia rozwijające kreatywność, w zależności od aktualnie realizowanego projektu: plastyczne, sportowe, teatralne, cyrkowe, dziennikarskie, wirtualnej wyobraźni itp.

Warsztaty artystyczne dla dorosłych – przynajmniej raz w miesiącu odbywają się trzygodzinne warsztaty plastyczno – rękodzielnicze, np. malarstwo, tkactwo, szycie, filcowanie, dekupaż i inne.

Kawiarenka Seniora – środowe przedpołudnia zarezerwowane są dla osób starszych, które spotykają się, by wspólnie wypić kawę, porozmawiać przy domowym cieście. Często zapraszani są goście z pogadankami na temat zdrowia czy bezpieczeństwa lub organizowane jest wspólne gotowanie.

Kultura wyższa – od czasu do czasu organizujemy koncerty tematyczne w zaprzyjaźnionej restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie, połączone z wystawą prac naszych artystów. Ponadto wykłady historyczne w naszej świetlicy, wyjazdy do teatru do Olsztyna itp.

Igrzyska Sportowe TRYGORTIADA – nasza sztandarowa impreza rekreacyjno-sportowa, podczas której każdy może zmierzyć się w przeróżnych konkurencjach typu: rzut oszczepem, pchnięcie kulą, strzał z łuku, podnoszenie ciężarków na czas, czy zespołowa gra w bule.

Współpraca ponad granicami – jesteśmy inicjatorami współpracy w lokalnej społeczności, pomagamy zakładać koła gospodyń wiejskich i wspieramy je w rozwoju, współorganizujemy imprezę promocyjną KGW powiatu węgorzewskiego pn. „Sąsiedzka Schadzka”.

Akcja „Masz Głos” - uczestniczymy w akcji Fundacji Batorego od 2017 r. Zorganizowaliśmy debatę kandydatów na burmistrza w 2018 r. Za utworzenie Forum Sołtysów „Gromada”, współpracę i realizację zamierzonych celów otrzymaliśmy dwie nagrody Super Samorząd w 2018 i 2019 roku. Propagujemy wiedzę podnoszącą świadomość obywatelską, organizujemy szkolenia i spotkania ze specjalistami od współpracy z samorządem. W 2020 r. zainicjowaliśmy powstanie Węgorzewskiego Forum Organizacji Społecznych.