Trygort nad Mamrami

Zarząd

Zarząd

Zarządzanie organizacją powierzone zostało kobietom. I była to wielce słuszna decyzja 🙂
Dzięki temu mamy zarządzanie partycypacyjne, empatyczne, wyczulone na potrzeby mieszkańców, a jednocześnie odważne, wychodzące poza schematy i łamiące szablony.

 

 

Alicja Rymszewicz – prezeska Absolwentka XIV Edycji Programu Liderzy PAWF, Szkoły Fundraisingu FAOO, uczestniczka Akcji Masz Głos oraz Akademii Samorządowej Fundacji Batorego. Zajmuje się zarządzaniem organizacją i koordynacją działań projektowych.

 

 

Anna Tomira Bejnar – zastępczyni prezeski – Skarbnica pomysłów i inicjatorka szybkich akcji.

Ewa Szalcunas-Butrym – skarbniczka Profesjonalne wsparcie księgowo-prawne.

Agnieszka Świrska – członkini Zarządu

Renata Elżbieta Hoyer – członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Józef Pilwiński
Elżbieta Sędrowska
Magdalena Anna Bejnar