Trygort nad Mamrami

Sprawozdania

Poniższa strona prezentuje sprawozdania finansowe stowarzyszenia.Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Stowarzyszenie Trygortlorem ipsum donor

lis amiet

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Informacja dodatkowa Stowarzyszenie Trygortlorem ipsum donor

lis amiet 2018