Trygort nad Mamrami

Biwak wędrowny

07:00, wtorek - 21 lipca 2020 20200721
rajd przez Powiat Węgorzewski

W dniach 21-23 lipca 2020 r. trygorckie dzieciaki czeka fantastyczna przygoda – trzydniowy biwak wędrowny. Uczestnicy będą poznawać urokliwe okolice przemieszczając się pieszo, rowerami oraz kajakami. W Kamionku Wielkim ulepią kubki na kole garncarskim oraz zmielą mąkę na żarnach, z której następnie wypieką placki. Będą warsztaty ekologiczne, zdobienie ceramiki, zabawy z mapą i kompasem, plener malarski, warsztaty kulinarne. Spacery krajoznawcze przybliżą znajomość lokalnych legend, dzieci odwiedzą rezerwat Piłackie Wzgórza, polanę Anioła i Diabła, wyprawią się do ruin Grodziska, które jest jednocześnie punktem widokowym. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Twórczo – Ekologicznie – Aktywnie”, który jest dofinansowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.