Trygort nad Mamrami

Po mazursku, czyli jak? I spotkanie – historia Mazurów

13:00, niedziela - 11 października 2020 20201011
świetlica w Trygorcie

Już niedługo będziemy mieli możliwość zapoznania się z mową mazurską, dzięki wykładom i prezentacjom Jakuba Kowalskiego. Jakub jest uczniem węgorzewskiego LO i wielkim miłośnikiem języka dawnych Mazurów.

Wśród dzisiejszych mieszkańców powiatu węgorzewskiego osoby o narodowości mazurskiej stanowią ogromną rzadkość. Losy Mazurów mieszkających tu przed wojną są trudną częścią naszej historii, ale mieszkańcy coraz częściej chcą rozmawiać na ten temat i poznawać historię narodu, który mieszkał tu przed nami.

Wkrótce czeka nas prezentacja o historii Mazurów, opowieść o tym, kim byli Mazurzy, skąd przybyli i gdzie są teraz. Następnie odbędą warsztaty pn. Jak mówić „po nasému”?, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawami mowy mazurskiej. Cykl zakończy prezentacja o znanych Mazurach i próbach odrodzenia mowy mazurskiej, wspomnienie o działaczach na rzecz Mazur, prezentacja współczesnych wydawnictw oraz mazurszczyzny w mediach.

Projekt dofinansowany jest przez Powiat Węgorzewski.