Trygort nad Mamrami

Warsztaty rękodzielnicze „Dla mnie to rybka”

15:00, niedziela - 04 lipca 2021 20210704
świetlica w Trygorcie

 

Zapraszamy osoby dorosłe na warsztaty rękodzielnicze!
Już od niedzieli rozpoczynamy realizację drugiego etapu projektu „Jak ryba w wodzie – mazurskie ekspresje” z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.